ZAGLUPLJIVANJE Amerike: SAT testovi će od sad uključivati ‘ocjenu poteškoća’

The Scoop

csfkids.org

Učenici koji će polagati SAT test od sada će dobivati tajnu “ocjenu poteškoća” (adversity score).

Polagači će dobivati između 1 i 100 bodova, s time da više bodova signalizira višu razinu poteškoća.

Ocjenu poteškoća određivat će 15 različitih čimbenika, uključujući: Stopu kriminala i stopu siromaštva u području iz kojega učenik dolazi, dohodak kućanstva učenika i kvaliteta učenikove srednje škole. Učenici će također dobivati veću ocjenu razine poteškoća ako engleski nije njihov materinji jezik.

College Board rekao je da ocjena poteškoća neće uzimati u obzir rasu učenika. Međutim, mnogi kritičari takvog načina ocjenjivanja istakli su da ocjena ovisi o mnogim čimbenicima koji su u velikoj mjeri povezani s rasom.

Ove jeseni, 150 koledža planira koristiti ocjenu poteškoća u svojim procesima upisa novih studenata.

Ova nova politika naišla je na oštre kritike Amerikanaca koji vjeruju da bi se upisi na koledže trebali u potpunosti temeljiti na akademskim postignućima.