Švedski ministar pravosuđa o sve većem nasilnom kriminalu zbog migracije: ‘To mi nije važno’

Arthur Lyons

Screenshot: YouTube/Sverigedemokraterna

Tijekom nedavne rasprave u parlamentu, kao odgovor na spomenuto povećanje grupnih silovanja i pljački kao rezultat imigracijske politike njegove stranke, socijaldemokratski ministar pravosuđa Morgan Johansson prošaptao je, “to mi nije važno”.

Rasprava se održala u švedskom parlamentu 24. listopada i svjedočila je sučeljavanju tajnika stranke Švedskih demokrata Richarda Jomshofa i ministra pravosuđa Socijaldemokratske stranke Morgana Johanssona, izvješćuje Nyheter Idag.

Tijekom rasprave, Jomshof je naglas pročitao nekoliko novinskih naslova koji su uključivali: “112 djece pokradeno u Gothenburgu”, “50 mladih drži grad Växjö kao taoca”, “Grupno silovanje u Stockholmu”.

“Ovo ja samo mali izbor koji jasno pokazuje kakva je politika koju Morgan Johansson predstavlja — i do čega je ona dovela”, izjavio je Jomshof. Na to je socijaldemokratski ministar pravosuđa prošaptao sebi u bradu: “To mi nije važno.”

Johanssovo mrmljanje možete čuti na 17:08 u videu.
Riječi Morgana Johanssona ukazuju na krajnji prezir koji drži prema radničkoj i srednjoj klasi Šveđana koji su prisiljeni suočiti se sa stvarnim posljedicama nesmotrene politike njegove stranke.

U toj istoj raspravi, Johansson je usporedio platformu stranke Švedskih demokrata u vezi imigracije s antisemitskim fašistima koji su 1930-ih pokušavali “zaustaviti uvoz Židova”.

Pribjegavanje ovakvim klevetama jasan je pokazatelj da su Johansson i njegova Socijaldemokratska stranka izgubili debatu. Nedavne ankete još više podržavaju ovo mišljenje.

Zapravo, nedavno istraživanje koju je provela švedska agencija za provođenje anketa Demoskop, pokazalo je da su Švedski demokrati postali najpopularnija stranka u zemlji, ispred socijaldemokrata koji se nalaze nekoliko postotaka iza njih.