Wednesday, March 3, 2021

Daily Archives: 10/02/2021

GREENFIELD: Ljevica je ‘liberalna’ samo kad nema moć

Najbolju ilustraciju ovog načela donosi nam Roger Nash Baldwin, suosnivač i izvršni direktor ACLU-a, u članku za "Sovjetsku Rusiju" u kojem je prilično jasno...

SMITH: Tridesetorica tirana

U petom poglavlju Vladara, Niccolo Machiavelli opisuje tri mogućnosti kako se osvajačka sila može ponašati prema onima koje je porazila u ratu. Prva je...

SAD

SVIJET