Gavin McInnes ovladao umjetnošću plesa

Video sa Haićanske svadbe 😀