Jordan Peterson | Konzervatizam na koledžu 2018: Charlie Kirk i Turning Point USA

Masa ljudi mi je u proteklih nekoliko mjeseci predložila da razgovaram s Charlijem Kirkom, mladićem koji vodi Turning Point USA (https://www.tpusa.com/), organizaciju čija je misija “educirati studente o važnosti fiskalne odgovornosti, slobodom tržištu i ograničenoj vladi”. Turning Point je prisutna na više od 1000 kampusa i čini se da rapidno raste. Čini mi se kao da je to reakcija na premoćnu dominaciju radikalne ljevičarske ideologije u takvim arenama. Razgovarali smo od njegovim stajalištima,nedavnoj aktivnosti i budućim planovima.