Sargon of Akkad | U redu je biti nacionalist

Velika narativa zapadne civilizacije je u pitanju: postojimo li ili ne?