Paul Joseph Watson | Clown World Order

Mislio sam da je 2019. tragedija, ali sad shvaćam da je komedija…