SPENCER: Ropstvo još uvijek postoji. Gdje je Black Lives Matter?

Robert Spencer

Do sada je već svima jasno, ili bi barem trebalo biti, da Black Lives Matter nije iskreni pokret za rasnu pravdu i pravednije društvo, već marksistička organizacija koja koristi stvarnu, pretjeranu i zamišljenu rasnu nepravdu kako bi pokušala uništiti Sjedinjene Države. Svatko tko još uvijek sumnja u to trebao bi razmotriti činjenice da su neki crnci i danas još uvijek porobljeni, ali Black Lives Matter nije niti nikada neće o tome prozboriti ni riječi, budući da organizaciji zapravo nije stalo do crnih života.

Da im je doista stalo do života crnih ljudi, Black Lives Matter bi danas pokušao privući međunarodnu pažnju na izjave koje je nedavno iznijela aktivistica za borbu protiv ropstva iz Mauritanije Maryam Bint Al-Sheikh iz Inicijative za oživljavanje abolicijskog pokreta (IRA). Prema Bliskoistočnom medijskom istraživačkom institutu (MEMRI), Maryam Bint Al-Sheikh je u intervjuu 18. lipnja izjavila: “Nažalost, u Mauritaniji još uvijek postoji ropstvo. Više od 20% ljudi u Mauritaniji pati od ropstva — situacije u kojoj osoba posjeduje drugu osobu i u danom trenutku čini s njom što god želi. Ovakva situacija nažalost postoji ovdje u Mauritaniji.”

Al-Sheikh je nadalje objasnila da su robovi često čak “zavještani sinu od oca. Osoba može posjedovati roba i kad ta osoba umre njegova djeca nasljeđuju roba, koji je kasnije zavještan unucima. Nažalost, ovakva stvar postoji u Mauritaniji.” Još gore, “Svatko tko progovori protiv te prakse smatra se kriminalcem čije je prirodno mjesto u zatvoru. Sve donedavno, [tko god je progovorio] bivao je ubijen.”

Kao aktivistica protiv ropstva, Al-Sheikh i sama je to doživjela: “U više sam navrata bila uhićena i mučena. Mučena sam fizički i psihički. Posljednji put kad sam bila uhićena, imala sam 1,5-godišnju bebu. Oduzeli su mi je silom. I odvikavali je od mog mlijeka. Mauretanijska država je moju bebu odvikavala od majčinog mlijeka — 1,5-godišnju bebu. I spriječili su me da je vidim i nisu dopustili mom suprugu i rođacima da me posjete.”

Priča Maryam Bint Al-Sheikh je samo jedna od bezbrojnih sličnih izvješća. Zašto Mauritanija kontinuirano vuče svoje noge kad je u pitanju iskorjenjivanje ropstva i progoni aktiviste protiv ropstva? Prljava mala tajna ovdje jest to što je ropstvo sankcionirano u islamu.
U Kuranu je Alah rekao Muhamedu da mu daje djevojke kao seksualne robinje: “Poslaniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena.” (Kuran 33:50)

Muhamed je kupovao robove: “Jabir (neka je Alah zadovoljan s njim) izvješćuje: Došao je rob i obećao vjernost Alahovom Poslaniku (neka je mir uz njega) o migraciji; on (Sveti Poslanik) nije znao da je on rob. Potom dođe njegov gospodar i zatraži ga natrag, nakon čega je Alahov Poslanik (neka je mir uz njega) rekao: Prodaj mi ga. I kupio ga je za dva crna roba te nakon toga nije od nikoga tražio prisegu vjernosti tako dugo dok ga nije pitao je li on rob (ili slobodan čovjek).” (Muslim 3901)

Muhamed je kao robove uzeo ženske nevjerničke zarobljenice: “Pričao je Anad: Poslanik je obavio Sabah namaz u blizini Khaibara kad je još bio mrak i potom rekao: ‘Alahu ekber! Khaibar je uništen, jer kad god priđemo (neprijateljskoj) naciji (zbog borbe), jutro će donijeti zlo onima koji su upozoreni’. Nakon toga su stanovnici Khaibara izašli trčeći po cestama. Poslanik je poubijao njihove ratnike, a njihove potomke i žene uzeo u zarobljeništvo. Safiya je bila među zarobljenima. Prvo je došla kao udio Dahya Alkalija, ali kasnije je pripadala Poslaniku. Poslanik ju je oslobodio kao njezin ‘Mahr’.” (Bukhari 5.59.512) Mahr je cijena nevjeste: Muhamed ju je oslobodio i oženio. Ali to nije učinio sa svim svojim ostalim robovima.

Muhamed je posjedovao robove: “Priča Anad bin Malik: Alahov Poslanik je bio na putu i posjedovao je crnog roba po imenu Anjasha, a on je vodio deve (vrlo brzo, a na tim devama su jahale žene). Alahov Poslanik je rekao: “Waihaka (neka ti se Alah smiluje), O Anjasha! Vodi polako (deve) sa staklenim posudama (ženama)!'” (Bukhati 8.72.182) Nigdje se ne spominje da je Muhamed oslobodio Anjashu.

Muhamed je muslimanima “divan uzor” (Kuran 33:21). To je razlog zbog kojeg nikad nije postojao islamski abolicijski pokret. A budući da je islam religija koju ljevica nikada ne usuđuje kritizirati, o tome nikada nećete čuti od Black Lives Matter.