Tommy Robinson | Intervju sa Lord Pearsonom, članom Gornjeg doma engleskog parlamenta

“Lord Pearson je doživotni član doma Lordova koji je u više navrata postavio pitanja vladi koja se tiču politike i stavova prema islamu.

Ovog tjedna postavio je vladi pitanje zašto ništa nije poduzimala u vezi muslimanskih bandi kao i pitanje “možemo li govoriti o islamu u Velikoj Britaniji?” Ta postavljena pitanja dočekana su od njegovih kolega u domu sa podsmijehom i ruganjem i odbijanjem da bar pogledaju u Kuran kako bi možda napravili poveznicu sa zločinima koji prevladavaju unutar islamske zajednice.

Odlučio sam sjesti s Lordom Pearsonom kako bih saznao kakav je osjećaj biti usamljeni glas unutar Parlamenta i što moramo učiniti kako bi zaustavili Veliku Britaniju da ode opasnim putem do pobune.”