Tucker Carlson: ‘Ormari za plakanje’, najnovije ludilo na kampusima

‘Crazy’ Cathy Areu pridružuje se Tuckeru Carlsonu u razgovoru o najnovijem progresivnom izumu… ormarima za plakanje.