Computing Forever | Autoritarizam i još jedna luđačka EU direktiva

Porez na zrak? Nekadašnja zaj****cija postaje stvarnost?