ERICKSON: Vjera utemeljena na dokazima

Erick Erickson

MGM

“Osamdeset i šest godina mu služim i ništa mi na žao nije učinio”, rekao je Polikarp, smiranski biskup, u 156. godini, prije nego što se popeo na lomaču — na kojoj su ga rimske vlasti spalile do smrti. Očevici su izvijestili da su lokalne vlasti poštovale Polikarpa i preklinjale ga da se odrekne svoje vjere u Krista. On je to odbio. Rimljani čak nisu vezali Polikarpa za stup, budući da su znali da neće pobjeći. Polikarp je nahranio svoje tamničare, pomolio se nad njima, da bi se zatim popeo na lomaču i čekao smrt.

Vlasti su odvezle Polikarpovog prijatelja Ignacija, antiohijskog biskupa, i nahranili njime divlje zvijeri u Circusu Maximusu 6. srpnja 108. Ignacije je odbio odreći se Krista. Povijest tog vremena, kao i njihovi osobni spisi te spisi drugih, govori nam da su Polikarp i Ignacije bili učenici apostola Ivana. Oni su jamčili za njega kao autora njegovog evanđelja. Ivan je postavio Polikarpa za biskupa u Smirni, a apostol Petar postavio je Ignacija odgovornog za Antiohiju.

Rimljani su davne 99. godine utopili njihovog poznanika Klementa u moru — vezanog za sidro — zbog istog razloga. Pavao je spomenuo Klementa u svom pismu Filipljanima, a povijest pokazuje da je Klement surađivao s Petrom, Pavlom i Ivanom.

Klement, Ignacije i Polikarp bili su jednu generaciju udaljeni od izravnih svjedoka Isusa. Oni su bili učenici apostola. Oni su jamčili istinitost apostolskih pisama koja su oformila Novi zavjet. Oni su umrli jer su odbili odreći se Isusa kao Krista.

Neki skeptici govore da Isus nije postojao, ali po bilo kojem povijesnom standardu, čovjek poznatiji kao Isus iz Nazareta je postojao. Ako nije postojao, ona nije ni grčki filozof Sokrat. Ne posjedujemo nikakve spise samog Sokrata. O njegovom postojanju znamo samo kroz spise drugih ljudi. Ali nitko ne sumnja u Sokratovo postojanje. Mi zapravo posjedujemo više iskaza svjedoka koji potvrđuju Isusovo postojanje nego Sokratovo. Neki, međutim, tvrde da zbog Isusove tvrdnje vlastitog božanstva, moraju postojati izvanredni dokazi — možda o njegovoj božanstvenosti, ali ne i za njegovo povijesno postojanje. Morali bismo izbrisati mnogo ljudi iz povijesti ako bismo htjeli iz nje izbrisati Isusa.

Apostol Ivan bio je Isusov najbolji prijatelj. To znamo iz Svetog pisma. To također znamo od Polikarpa, Ignacija i ostalih. Oni su učili od Ivana, prepričavali njegove priče o Isusu — uključujući priče koje nisu našle svoje mjesto u Svetom pismu — i potvrdili Ivana, Petra, Pavla i ostale kao svjedoke Isusovog uskrsnuća.

Prema Ivanu, Isusova vlastita braća — možda poput nekih koji čitaju ove retke — odbacivala su Isusove tvrdnje o božanstvu. Na Isusovoj smrti, Ivan se morao pobrinuti za Isusovu majku jer nitko od njegove braće i sestara nije pratio Mariju na raspeće. Ivan, Luka, Pavao i ostali rekli su da su Isusova braća potom postala vođe u ranoj kršćanskoj crkvi.

Povijest tog razdoblja pripovijeda nam da su Jakov i Juda, Isusova braća, napisali novozavjetna pisma koja su nazvana po njima. Obojica su pogubljena zbog naviještanja Isusa kao uskrslog Gospodina. U stvari, Rimljani su u konačnici istrijebili cijelu zemaljsku krvnu liniju Isusove obitelji.

Jeruzalemski vođe poštovale su Jakova. Usmena i pisana povijest rane kršćanske crkve pripovijeda nam da su zamolili Jakova da javno odbaci tvrdnje o božanstvenosti svoga brata. Umjesto toga, Jakov je objavio da je njegov brat Isus, kojeg je odbacivao prije njegove smrti, bio Jahve. Razbješnjeni gradski vođe odveli su Jakova na vrh hrama u Jeruzalemu i bacili ga — u njegovu smrt.

Isus je mogao biti prevarant okružen s drugim prevarantima. Oni su zauzvrat bili voljni umrijeti kako bi održali prijevaru živom i naveli ostale da umru zbog istog razloga. Ili postoji nešto drugo. Deseci njih tvrdilo je da su Krist, ali prisjećamo se i obožavamo samo Isusa kao Krista. Zašto?

Možda zato jer je istina. Ja vas, međutim, ne mogu uvjeriti u nešto više od istinitosti njegovog postojanja i spremnosti mnogih da umre u njegovo ime. No, ako sam u pravu, možete sami pitati Isusa. Kleknite i prigrlite čudesa ovog blagdanskog razdoblja. Obratite mu se, budite mirni i slušajte. Sretan Božić.