Martina Markota | Liberali VOLE kulturnu aproprijaciju Beyonce u Indiji

Martina Markota s The Rebel.media govori o liberalima koji hvale Beyonce zbog nošenja indijske haljine, iako su prethodno napadali Ivanku Trump zbog iste stvari.