Finskoj policiji zabranjeno govoriti o zločinima tražitelja azila

Emma R.

Osoblje policijske uprave Hämea primilo je interni komunikacijski dopis u vezi policijskih informacija koje se odnose na trenutačnu situaciju s tražiteljima azila.

Smjernice na šest stranica, koje je potpisao šef policije i službenik za komunikacije Odjela, izazvale su živu raspravu među osobljem u ustanovi. Mnogi iskusni policajci smatraju ih neobičnim.

Rasprava je pokrenuta putem dnevnog policijskog biltena koji “ne spominje status osumnjičenika kao tražitelja azila prilikom prijavljivanja kaznenih djela”.

Novi propisi su također opravdani u Smjernicama za komunikaciju. Njezin cilj je promicanje sigurnosti i socijalnog mira. One također imaju cilj jačanja povjerenja u policijske aktivnosti i sprječavanje radikalizacije i fenomena rasizma.

Upute podsjećaju policiju da ne zauzima strane. Tražitelji azila trebalo bi tretirati neutralno, nepristrano i objektivno.

Smjernice se također odnose na privatne rasprave u slobodno vrijeme: “Policijski službenici također moraju, u skladu sa svojom ulogom, dužnostima i odgovornostima u ponašanju, tretirati tražitelje azila na neutralan način u svojim osobnim aktivnostima u slobodno vrijeme.”

Smjernice također pokrivaju rizike povezane s trenutačnom situacijom: radikalizaciju populacije ili tražitelja azila, širenje rasizma i eroziju javnog reda i sigurnosti.

Jedan od rizika je i stav osoblja policijskog odjela prema povećanom opterećenju na radnom mjestu i mogućim negativnim mišljenjima o tražiteljima azila.

U dopisu se procjenjuje da će “registracija tražitelja azila, istrage o azilu i, naposljetku, moguće poništenje, uključivati rad policije više nego obično u najmanje sljedeće dvije godine.”