Louder With Crowder | TOP 4: Leftist Agendas That Will Re-Elect Trump!

Steven Crowder objašnjava kako će ekstremna stajališta demokrata o pobačaju, imigraciji, socijalizmu i Hillary Clinton omogućiti Trumpu još jednu pobjedu.