Louder with Crowder | Socijalizam je ubio više homoseksualaca od…

Steven Crowder otkriva kako su socijalistički režimi kroz povijest mrzili homoseksualce — uključujući i ljevičarski ljubimac Che Guevara.