Usporedba Jihada i Križarskih ratova

Koje je bilo gore? Pogledajte video i odlučite.

Lista bitaka

Mapa Jihada 620-1920
Mapa Jihada do Križarskih ratova 620-1095
Mapa Križarskih ratova 1095-1291