Ami Horowitz pita studente: Treba li Sveučilište George Washington promjeniti ime?

Ami Horowitz uputio se na kampus sveučilišta George Washington da vidi koliko studenata je za promjenu imena njihovog sveučilišta, pošto je George Washington posjedovao robove.