Black Pigeon Speaks | IQ i zdravlje civilizacija

“… Sve zemlje s nacionalnom inteligencijom u prosjeku od 98 i više, s iznimkom Kine, su visoko razvijene države. Štoviše, izgleda da se IQ granica, koja pokazuje da li se nacija može razviti i održati civilizacijske tekovine, nalazi između 95-97. Ispod nje stvari postaju mutne. Kad je nacionalni prosjek IQ-a 90 i niže, pojavljuje se granica na kojoj se civilizacija i stvari koje idu uz nju – demokracija, edukacija, bogatstvo, zdravlje i manjak kriminala i korupcije – ne može stvoriti ili samostalno održati.

Gledajući top 31 zemlju, u kojima je nacionalni IQ prosjek 98 i više (izuzimajući Mongoliju i Kinu), su visoko razvijene zemlje. Isto tako, kad tražimo granicu na kojoj se civilizacija “ruši”, svaka zemlja s prosječnim nacionalnim IQ-om 85 i niže (izuzimajući države bogate naftom), bori se sa siromaštvom kao i sa socijalnom i institucijskom disfunkcijom… Nacionalni IQ od 97 čini se kao nužan uslov za uspjeh nacije.”

Svjetska tablica zemalja prema prosječnom IQ-u

iq-research.info
Djelimo 59. mjesto