Joe Rogan Experience #1125 – Candace Owens

Candace Owens je direktor komunikacija Turning Point USA, američke konzervativne neprofitne organizacije, čija misija je “educiranje studenata o pravim vrijednostima slobodnog tržišta”.