The Rageaholic: Hollywood je oduvijek bio ‘crveni’

“U dijalektici holivudske ljevice, kapitalizam je zao – osim kad je u pitanju ugovor za tri filma s Paramountom, vila u Malibuu, bazen i teniski teren, Mercedez-Benz. Ili, kako bi to sročio sam Marx: ‘Od svakoga prema njegovoj lakovjernosti, svakome prema njegovoj pohlepi‘.”

Richard Grenier