Political Islam | Islamska doktrina o ženama: Zašto nisam “feminist”

Islam ponosno tvrdi da je bio prvi koji je ženama dao prava i da se žene poštuju i štite. Pa, mora da je to istina. Dakle, koja su prava žena pod šerijatom?

Islamska prava žena uključuju:

  • Pravo da njezino svjedočanstvo bude napola vrijedno onog od muškarca
  • Pravo na premlaćivanje od supruga
  • Žene kafira imaju pravo biti seksualne robinje
  • Pravo da bude u haremu

Suvremene feministice ne kritiziraju ništa o islamu i njegovom odnosu prema ženama. Premlaćivanje supruga, na primjer, je jednostavno stvar kulture, a sve kulture su jednake. Što brutalniji postupci prema ženama koje nisu bijele, teže je neo-feministima kritizirati jer je to rasistički.

Pravi feminizam znači univerzalna prava za žene, SVE žene, bez ikakve iznimke.