Victor Davis Hanson: Drugi svjetski rat — nekad i sad