John Stossel: Švedska nije socijalistički uspjeh

Demokratski socijalisti u Sjedinjenim Državama ukazuju na Švedsku kao na primjer uspješnosti socijalizma. Ali švedski povjesničak Johan Borberg veli: “Švedska nije socijalistička”.