Paul Joseph Watson | Djeci ispiru mozak kako bi mrzila bijele ljude

Indoktrinacijski kamp socijalne pravde.