John Stossel | Socijalizam vodi do nasilja

Socijalizam je sada cool u nekim krugovima.

Novoizabrana kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez hvalila je “demokratski socijalizam” i rekla komičaru Stephenu Colbertu da “u modernom, moralnom i bogatom društvu, nijedna osoba u Americi ne bi smjela biti presiromašna za život”.