Mark Steyn | Mark’s Mailbox: Borders, Bollards and Betrayal

Genijalni konzervativni komentator Mark Steyn odgovara na pitanja ljudi diljem svijeta.