Povijesni pomak: U Europi je populizam sada velik kao i socijalna demokracija

Emma R.

Postoje očiti razlozi za gorki napad socijaldemokrata na tzv. desničarski populizam i kritiku migracija uoči izbora za EU ovog proljeća.

Prema novim populističkom indeksu socijalno-liberalnog think-tanka Timbro, više nego jedan od četiri glasača u Europi sada glasa za populističke stranke — što je isti broj ljudi koji glasuju za socijaldemokratske stranke.

Populizam kao politička sila u Europi sada je dvostruko jači od liberalizma i jednak socijaldemokraciji. Vidimo povijesni pomak, rekao je Andreas Johansson Heinö, direktor izdavaštva u Timbrou.

Ukupno 71 milijuna, što odgovara 26,8 posto, od europskih 264 milijuna građana s pravom glasa odlučio je dati svoj glas populističkim strankama na posljednjim nacionalnim izborima u njihovim zemljama.

Za razliku od prije tri ili četiri godine, kad se rast odvijao i na ljevici i na desnici, ovaj razvoj događaja se sada objašnjava isključivo rastućim desničarskim populizmom.

U isto vrijeme, socijaldemokatske stranke često su “vrlo populističke” u balkanskim državama.

U proljeće, u Španjolskoj, Danskoj i Finskoj održati će se i izbori za Europski parlament i nacionalni izbori. A već znamo da će populističke stranke biti u središtu izvješćivanja.