Viktor Orbán: ‘Mađarska je kršćanska zemlja u kojoj nema mjesta za multikulturalizam’

Emma R.

DW News via YouTube

U intervjuu koji se pojavljuje u knjizi koju je objavio francuski političar i esejist Philippe de Villiers, premijer Viktor Orbán rekao je da u Mađarskoj nema mjesta za multikulturalizam.

“Ono što najviše vrijeđa naše protivnike jest činjenica što smo u naš Ustav napisali da Mađarska ima kršćanske korijene, da ovdje nema mjesta za multikulturalizam, da dijete ima pravo na majku i oca i da naša nacija ima pravo na obranu svojih granica.”

Orbán je izjavio da mađarski narod ima dugogodišnju tradiciju otpora “ograničenom suverenitetu”: “Prvo su bili vladari Svetog Rimskog Carstva, zatim kani ogromnog Mongolskog carstva koje su slijedili sultani Otomanskog Carstva; i zatim sovjetski drugovi i njihovi tenkovi. Svi oni željeli su okončati Mađarsku”, rekao je, “ali na misteriozan način, mađarski narod preživio je u beskrajnom moru Nijemaca i Slavena.”

Na pitanje je li zabrinut zbog opasnosti od nacionalnog raspada, Orbán je rekao da vidi raspad EU-a kao veću opasnost, s linijom koja bi podijelila Europu na dva dijela — jedna koja postaje islamizirana i ona koja ne želi postati islamizirana.

On je izložio svoje izbore ovako: “Ako nas ostave na miru i ako nas ne prisile islamizaciju, Europa može živjeti kao klub slobodnih naroda. Ako nas, međutim, tjeraju da prihvatimo UN-ov sporazum o migraciji ili odluke Europske komisije, usklađujući nas s njihovom popustljivom Zapadnom politikom, raspad se ne može isključiti.”

Premijer je nastavio: “Optužba da nismo u potpunosti europski je okrutna šala. Kad smo nakon pola stoljeća sovjetske okupacije i komunističke opresije konačno povratili svoju slobodu, kad je Zapad otvorio ruke da nas prigrli, mislili smo da smo se vratili svojoj vrsti — obitelji slobodnih nacija koje počivaju na temeljima kršćanske kulture, nacionalnog identiteta i ljudskog dostojanstva.”

“Nismo čak ni u svojim najgorim noćnim morama pomislili da će, dvadeset devet godina nakon što su naše okovane nacije stekle slobodu i kontinent se ponovno ujedinio, Europa ponovno postati osjetljiva na imperijalne ambicije — one koje ovaj put ne potječu izvan njezinih granica, već unutar njih.”

Dodao je kako Europa nije ‘lonac za taljenje’, već dom nacija.