WALSH: Jednostavno pitanje na koje ne može odgovoriti niti jedan ljevičar

Matt Walsh

Screenshot: YouTube/Matt Walsh

Posljednjih nekoliko tjedana očajnički pokušavam navesti ljevičara — bilo kojeg ljevičara — da odgovori na jednostavno pitanje: što je to žena?

Vjerojatno ste primijetili da ljudi na ljevici prilično često koriste riječ “žena”. Oni iznose mnoge tvrdnje o ženama. Oni govore da stvorenja koja su nam poznata kao žene imaju nešto što se naziva “ženskim pravima”. Oni govore da se ta prava nalaze pod napadom. Oni govore da su žene progonjene i ugrožene nečim što se naziva muškom privilegijom. Oni govore da su žene žrtve jaza među plaćama. Oni govore stvari poput: “Trebamo ženu predsjednika.”

Oni također govore da biološki muškarci mogu biti žene. Oni govore da su transžene žene. Oni govore da netko može započeti život kao muškarac i pretvoriti se u ženu. Oni iznose mnoge druge tvrdnje u tom stilu.

Ali kako mogu razumjeti bilo koju od ovih tvrdnji i izjava ako ne znam što oni misle pod riječju žena? I kako mogu davati bilo kakve smislene izjave o ženama ako sami ne znaju što misle pod tim pojmom? Dakle, ponovno postavljam vrlo jednostavno pitanje: što je žena?

Smatram da bi s moje strane bilo pošteno navesti vlastitu definiciju. Složio bih se s Merriam-Websterom da žena znači “odrasla ženska osoba”. Slažem se ne samo s rječnikom, već i s cjelokupnom poviješću ljudske civilizacije, koja je kolektivno uvijek shvaćala žene na ovaj način.

Ali vi, ljevičari, se ne slažete. Vi govorite da biologija nema nikakve veze sa ženstvenošću. Pa, u tom slučaju, što ima veze sa ženstvenošću? Ako ne možemo ženu definirati fizički, kako je onda možemo definirati? Što je žena? Vaša definicija mora biti specifična ako iznašate sve ove specifične izjave o tome kako je to biti žena, kušnje i nevolje s kojima se žene suočavaju, poniženja koja trpe i tako dalje. Rečeno nam je da je Kapetanica Marvel strašno važan film jer je to film superheroja u kojem naslovnu ulogu nosi žena. U redu, dakle to znači da je Brie Larson žena. Sad već napredujemo. Brie Larson je odrasla ljudska ženka sa svim biološkim obilježjima žene. Čini se kako slika dolazi u fokus. Možda je Webster ipak sve vrijeme bio u pravu.

Ali čekajte malo. Vi također govorite da su Caitlyn Jenner i Chelsea Manning žene usprkos činjenice da su odrasli muškarci, a ne žene. Vi govorite da su sve tri jednako žene. Slika ponovno postaje mutna.

Rečeno mi je, od strane onih koji su pokušali dati odgovor, da je žena svatko tko se identificira kao žena. Ali ta definicija ne funkcionira jer ne možete upotrijebiti riječ koju definirate u samoj definiciji. Ako vas upitam za definiciju “stabla”, a vi mi kažete da je “stablo ono što je stablo”, niste mi rekli ništa o stablima. Morate objasniti stabla koristeći riječi koja ne uključuju stabla, baš kao što morate objasniti ženu koristeći riječi koje ne uključuju ženu. Dakle, što je žena?

Mogli biste reći da je žena odrasla ljudska ženka ili netko tko se definira kao odrasla ljudska ženka. Ali to je samo još jedan od načina da kažemo kako žena jest odrasla ljudska ženka ili nije odrasla ljudska ženka. A to je zapravo samo još jedan način da kažemo kako žena nije ništa specifično. “Žena” nema definiciju ako je to definicija. I bilo bi besmisleno identificirati se kao jedna, s obzirom da se identificirate kao nešto što zapravo nije ništa. I također bi bilo besmisleno davati bilo kakve izjave o ženama, poput “žene zaslužuju jednaka prava”. Dakle, što je onda žena?

Reći će mi da se riječi poput “žena” i “muškarac” nalaze na spektru. U redu, onda mi recite o tom spektru. Što se nalazi na svakoj od njegovih strana? Definirajte ljude koji postoje na ekstremnom kraju (što bih nazvao) ženskog kraja spektra. Ako je netko na spektru između muškarca i žene — što to znači? Između čega i čega? Ne možete izbjeći problem definicije govoreći o spektrima. Ako nas spektar odvede od jedne nedefinirane stvari do druge nedefinirane stvari, onda to nije spektar. To je onda nešto poput crne rupe u kojoj se sva čula, razum i sami znanstveni zakoni raspadaju u kaos. Dakle, što točno muškarac misli kad kaže: “Ja se identificiram kao žena”? Što je žena?

Je li žena, na kraju, samo netko tko uživa u ženskim stvarima ili se oblači na ženstveni način? Pa, to ne može biti jer ne možemo definirati “ženstveni” tako dugo dok ne definiramo ženu. Ta bi definicija također pretvorila mnoge žene u ne-žene i mnogo ne-žena u žene. Osim toga, ljevica već godinama pokušava razbiti društvene konstrukte ženskog i muškog roda. Zasigurno ne možete poći od “ne treba očekivati da sve žene budu ženstvene” i završiti s “jedina definirajuća karakteristika ženskosti je ženstvenost”. Sigurno ne možete učiniti takav zaokret od 180 i potkopati sve što ste govorili posljednjih 60 godina. Dakle, što je žena?

Čini se kako nije moguće formulirati definiciju žene koja izbjegava biologiju i istovremeno dopuštajući ženama da budu objektivna, jedinstvena i razlučiva kategorija. Ali pozivam sve ljevičare da dokažu da sam u krivu. Što je žena?

Matt Walsh je pisac, govornik, autor i jedan od najutjecajnijih mladih pripadnika religijske desnice.