PragerU | Socijalna pravda nije pravda

Allie Beth Stuckey

Vidjet ćete mnogo referenci na pravdu u Bibliji, ali nikad nećete vidjeti da joj prethodi riječ “socijalna”. Zašto? Je li to jednostavno zbog toga što je socijalna pravda nova stvar koja datira nakon Biblije? Ili je to zbog toga što je socijalna pravda, po samoj svojoj prirodi, u izravnom proturječju s pravdom kako je definira Biblija? Allie Beth Stuckey, voditeljica emisije Relatable na Blaze TV, iznova razmatra ovo važno pitanje.

Gospodin je Bog socijalne pravde.

Tako danas glasi poruka u mnogim — možda i u većini — crkava i sinagoga Amerike i Zapada.

Ali ovdje leži problem: Biblija zapravo to ne izjavljuje. Ona govori (u Izaiji): “Gospodin je Bog pravde.” Naći ćete mnogo referenci na pravdu u Bibliji. Ali ispred nje nikad nećete pronaći riječ “socijalna”.

No, vjerojatno mislite: “Koja je razlika? Nije li Bog Bog pravde i socijalne pravde?” Pa, ne ako je On dosljedan. Vidite, Bog ne može biti Bog pravde i socijalne pravde jer socijalna pravda nije pravedna.

Pravda je dobiti ono što ste zaslužili bez favoriziranja. Socijalnom pravdom dobivate ono što ne zaslužujete jer ste favorizirani.

Pravda je slijepa. Socijalna pravda nije.

Recimo da čovjek opljačka trgovinu. Pravda zahtijeva samo jedno: da mu se sudi na sudu i, ako bude kriv, da bude kažnjen.

To nije način na koji funkcionira socijalna pravda. Socijalna pravda ne postavlja samo pitanje je li osoba kriva. Ona pita o njegovom ekonomskom stanju: Je li siromašan ili bogat? O njegovom odgoju: Kakvo je djetinjstvo imao? O njegovoj rasi ili etničkoj pripadnosti: Je li on član skupine koja je povijesno potlačena?

Pravda zahtijeva da svi budu jednaki pred zakonom. Socijalna pravda zatijeva da svi budu jednaki. Točka. Ekonomski, društveno i na sve druge moguće načine.

Pravda pita: “Tko je to učinio?” Socijalna pravda pita: “Zašto je to učinio?”

Izgubljena u svim ovom razmatranjima socijalne pravde jest sama odgovornost pojedinca za ono što je učinio. To je razlog zašto su zagovornici socijalne pravde napustili termin “pravde”. Oni samo pravdu smatraju nepoštenom. Ona ponekad i jest takva. Čovjek kojeg je tukao otac i kojeg je napustila majka ima veću vjerojatnost da će počiniti nasilni zločin od čovjeka koji je odgajan u domu ispunjenom ljubavi. Ali te činjenice ne mogu i ne smiju određivati njegovu nevinost ili krivnju.

Zašto? Jer se pravda prvenstveno radi o istini: Je li osoba kriva ili nevina za zločin? Nitko on nas nije sveznajući. Mi ne znamo zašto ljudi čine ono što čine. Uostalom, velika većina ljudi koji su odgojeni u nasilnim domovima ne počinjava nasilne zločine. Niti je to slučaj s većinom ljudi koji su članovi povijesno potlačenih skupina.

Međutim, biti žrtva, kako god to bilo definirano, ne opravdava nanošenje zla drugim ljudima. A što je s onima koji su povrijeđeni — žrtvama tih zločina? Ne bi li oni i ostali građani koji poštuju zakone, trebali imati prednost u društvu?
Zagovornici socijalne pravde kažu ne. Oni kažu kako nam je socijalna pravda potrebna za izjednačavanje stvari. A to znači favoriziranje onih koji nemaju nad onima koji imaju — siromašnih nad bogatima, žena nad muškarcima i crnaca nad bijelcima.

Biblija ne gleda svijet na ovaj način. Zapravo, ona vrlo eksplicitno govori protiv toga.

Evo zakona u Knjizi Izlaska: “Ne svjedoči u parnici stajući na stranu većine protiv pravde. Ne smiješ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici.”

Evo jednog iz Levitskog zakona: “Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu!”

Mojsije, najveći zakonodavac u povijesti, proglašava u Ponovljenom zakon: “Slijedi pravdu i samo pravdu.”

A Novi zavjet proglašava u Knjizi Rimljanima: “Bog ne pokazuje pristranost.”

Ništa od ovoga ne znači da u sustavu pravde ne postoji mjesto za suosjećanje. Naravno da postoji. Biblija je bila zaokupljena zaštitom udovica, siročadi i onih nesretnih. Ali suosjećanje slijedi pravdu. Ono mu ne prethodi.

Također, pravda je, sama po sebi, suosjećajna. Prvo, prema žrtvama zločina i njihovih voljenima. I drugo, prama samom kriminalcu: Kako možete postati bolje ljudsko biće ako najprije ne prepoznate da ste nekome učinili nešto pogrešno?

To je razlog zbog kojeg svaki put kad stavimo pridjev ispred riječi “pravda” više nemamo pravdu. Ekonomska pravda, rasna pravda, okolišna pravda — bilo koji oblik “socijalne” pravde koji nastoji “ispraviti” onu stvarnu pravdu — potkopava pravdu.

Dakle, ako socijalna pravda nije biblijski koncept, zašto ga tolike crkve i sinagoge promiču?

Zato što mnogi kršćani i Židovi više ne smatraju bibijska načela obvezujućima. Zato jer je mnogo lakše podijeliti suosjećanje nego držati ljude prema biblijskim standardima. I zato jer je ljevičarstvo zamijenilo Bibliju u mnogim mjestima obožavanja — a ljevičarstvo, kao vodeće načelo, smatra da su slabi dobri, a moćni loši.

To je razlog zašto se velika bitka našeg vremena odvija između judeo-kršćanskih vrijednosti i ljevičarskih vrijednosti. Ovo prvo je ukorijenjeno u pravdi; ovo potonje nije.

Ja sam Allie Beth Stuckey, voditeljica emisije Relatable na BlazeTV, za Sveučilište Prager.