NEUSPJELA NARATIVA: Porezni rezovi republikanaca nisu poklon bogatima

Ryan Saavedra

Nova analiza nepristranog Centra za poreznu politiku pokazala je da će skupina kojoj pripadaju ljudi s najvećim prihodima platiti više poreza u 2018. nego što su to učinili 2017. godine, i na taj način su utišali narativu demokrata da će porezni rezovi koristiti samo bogatima.

Dvadeset posto ljudi s najvišim plaćama, koji su sudjelovali s 84% ukupno uplaćenog poreza u 2017., ove godine će platiti 87% svih federalnih poreza, što je povećanje od 3%. New York Post izvještava:

Povećanje dolazi zahvaljujući zakonu o reformi poreza koji je donesen u prosincu i koji je zadržao progresivnu strukturu američkog poreznog koda.

Novi zakon smanjio je poreze na svim razinama dohotka. Time je povećao postotak ukupnog poreza za zaposlenike s godišnjim prihodom većim od 150.000 dolara.

Analiza tvrdi da će otprilike dvije trećine poreznih obveznika platiti manji porez, dok će 6% platiti više, a ostatak “neće vidjeti značajne promjene”. Procjena ukazuje na to da će se zakonom najviše okoristiti oni koji zarađuju između 300.000$ i 733.000$, kojima je predviđeno smanjenje poreza u iznosu od 3,4%.

Novosti dolaze u vrijeme kad je 505 kompanija najavilo povećanje plaća, bonuse, povećanje 401(k), ekspanzije u poslovanju ili smanjenje komunalnih stopa zbog republikanskih mjera za smanjenje poreza koje je predsjednik Trump proveo u zakon netom prije Božića.