JONATHAN PAGEAU: Simbolizam u Matrixu

“Matrix je pun simboličkih referenci, ali najvažnija je struktura filma koja nam daje najveći uvid u ono što su braća (danas sestre) Wachowski htela naslikati za nas, borbu između tiranije i slobode koja se također može promatrati kao red i kaos.”