Crowderova parodija predizbornog spota Richarda Paintera, kandidata za Senat

Presmiješno.