ANKETA: Po prvi puta u najmanje 8 godina, više demokrata se opredjeljuje za socijalizam nego za kapitalizam

Hank Berrien

Screenshot: YouTube/Face The Nation

Sav težak rad demokrata u napadu na kapitalizam, otkad je za predsjednika izabran Donald Trump, napokon se počeo isplaćivati; prema novoj Gallupovoj anketi. Po prvi puta u posljednjih osam godina, demokrati imaju pozitivnije mišljenje o socijalizmu nego o kapitalizmu. 57% ispitanika, koji su se identificirali kao demokrati ili naginjuju demokratima, ima pozitivnu sliku socijalizma; samo 47% osjeća isto prema kapitalizmu.

Poglavito, postotak demokrata koji pozitivno promatraju socijalizam u laganom je porastu prema 2010. godini, kada je njih 53% dijelilo to mišljenje. Ali pozitivno mišljenje o kapitalizmu prilično je palo u posljednje dvije godine; u 2016., 56% njih je kapitalizam gledalo pozitivno.

Kao što biste mogli očekivati, podrška za kapitalizam među republikancima ostala je na visokoj razini; 2010. godine, 72% pozitivno je gledalo na kapitalizam; danas je taj postotak 71%. A prezir prema socijalizmu među republikanskim glasačima jednako je moćan: 17% njih ga je promatralo pozitivno 2010.; 16% to čini danas.

Ako se osjećaji ispitanika prema socijalizmu razbiju na dobne skupine, jasno je da je on primamljiviji mlađim glasačima. 51% ispitanika u dobi između 18-29 godina ima pozitivno mišljenje o socijalizmu, prema 41% onih u dobi između 30-49, 30% onih u dobi 50-64 i 28% starijih od 65 godina.

Zapravo, među onima starijim od 50 godina, dvostruko više ljudi pozitivnije gleda kapitalizam nego socijalizam.

Gallup primjećuje: “… iako je većina — čak i ne premoćna — demokrata diljem zemlje pozitivno reagirala na riječ ‘socijalizam’, snažna antipatija prema socijalizmu među republikancima i neovisnima koji naginju republikancima sugerira da se politička kampanja koja je naklonjena socijalizmu ne bi dobro provela na općim izborima”.