Senator Rand Paul: ‘Nasilje je prirođeno socijalizmu’

Alex Nitzberg

Screenshot: YouTube/BlazeTV

U razgovoru s Andrew Wilkowom iz Blaze-a, senator iz Kentuckyja Rand Paul (R) rekao je da je nasilje “prirođeno socijalizmu”. Senator je objasnio da on i njegova supruga raspravljaju o toj temi u njihovoj predstojećoj knjizi “Slučaj protiv socijalizma” (The Case Against Socialism):

“I u njoj mi govorimo o tome, je li slučajnost da se pod socijalizmom događa nasilje i genocid? I je li to neizbježno, je li to prirođeno socijalizmu?” Senator Paul potvrdno odgovara na to pitanje: “Doista, je li nasilje prirođeno socijalizmu? Ja mislim da je odgovor apsolutno da.”

Rekao je da u nadolazećoj knjizi bilježe različite razine socijalizma. U malim količinama, “to je samo kao, zaprijetim vam kaznom, ali ta prijetnja nema stvarnog nastavka”, objasnio je senator Paul — ali je rekao da nasilje uslijedi nakon što država želi silom oduzeti privatno vlasništvo:

“I tako je konačni rasplet socijalizma kad stvarno ljudima uzmete imovinu, ljudi se odupiru, javlja se nasilje i naposljetku imate Gulag”, rekao je Paul, ukazujući na povijest. “Bio to Staljin ili Hitler ili Mao, Pol Pot, Maduro ili Chavez, Castro — čini se kako ne postoji benigna vrsta socijalizma.”

Dok ljudi ističu Skandinaviju, senator Paul se nije složio s davanjem oznake socijalizma toj regiji, navodeći da “oni ukazuju na Skandinaviju, koja u stvarnosti nije socijalizam, već je socijalna država s visokim porezima, ali još uvijek imate privatnu imovinu. Oni ne konfisciraju imovinu u Švedskoj.”

Senator Paul istaknuo je pompoznost ideologije koja tvrdi da vlada može donositi bolje odluke nego što ljudi mogu donijeti sami za sebe:

“Socijalizam ili velika vlada ili vladina kontrola stvari, u konačnici je najarogantniji i elitistički koncept koji možete zamisliti. Zbog toga što je po meni vrlo arogantan koncept mišljenje da sam ja taj koji zna koja bi crkva bila najbolja za vas, koja bi vam škola najbolje odgovarala, jedete li previše hamburgera i premalo povrća — vrlo je arogantno pomisliti da znam što je najbolje za vas.”

Opisao je dihotomiju između te dvije ideologije:

“A to je ono što je prava razlika između onih koji vjeruju u slobodu i onih koji vjeruju u prisilu… da oni misle da znaju što je najbolje i spremni su poslati lika s pendrekom kako bi vas prebio ako ne slušate.”

“I oni kažu: ‘Oh, mi nismo voljni to učiniti, samo ćemo te kazniti.'” No, nakon što ne platite kaznu, “Strpat će vas u zatvor”, rekao je istaknuvši da “u konačnici to je prijetnja državnim nasiljem, ali zato što pretpostavljaju da su u pravu.”