Trumpova administracija najavila nove mjere u vezi tražitelja azila

Ryan Saavedra

Trumpova administracija najavila je u ponedjeljak veliku promjenu u politici azila koja bi mogla dovesti do dramatičnog smanjenja broja osoba koje imaju pravo na azil, a koje pokušavaju ući u Sjedinjene Države preko južne granice.

“Novo pravilo, objavljeno u Saveznom registru, zahtijevalo bi od većine migranata koji ulaze preko južne američke granice da prvo zatraže azil u jednoj od zemalja koje su prošli na putu do SAD-a — bilo u Meksiku, Srednjoj Americi ili bilo gdje drugdje tijekom svog putovanja”, izvijestio je Fox News.
U priopćenju, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) istaknulo je tri ograničavajuće iznimke:

(1) stranac koji pokaže da je podnio zahtjev za zaštitu od progona ili mučenja u najmanje jednoj od zemalja kroz koje je stranac proputovao na putu do Sjedinjenih Država, a stranac je dobio konačnu presudu koja odbija njegovu zaštitu u takvoj zemlji.

(2) strana koji dokaže da zadovoljava definiciju “žrtve teškog oblika trgovanja ljudima” iz članka 8. C.F. 214,11; ili

(3) stranac koji je prolazio tijekom puta u Sjedinjene Države kroz zemlju ili zemlje koje nisu sudjelovale na Konvenciji o statusu izbjeglica 1951. godine, Protokolu iz 1967. ili Konvenciji protiv mučenja i ostalih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.