Ljudi se pripremaju za građanski rat u Južnoj Africi