DNC zahtijeva jednak broj muškaraca i žena u odborima

Ashe Schow

Demokratski nacionalni odbor (DNC) donio je pravilo tijekom ljetnog sastanka u Chicagu, koje će uključivati rodno-neutralan jezik u pokušaju da budu više uključivi LGBT pokretu. Pored toga, svi odbori morati će imati ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena, ali oni koji se samoidentificiraju kao spolno ne-binarni neće se računati kao muški ili ženski.

Pravila, prema CNN-u, sada kažu da će DNC odbori “biti jednako podijeljeni između muškaraca i žena (određenih rodnom samoidentifikacijom), što znači da razlika između muškaraca i žena u skupini ne može biti veća od jednog (1)”.

“U korijenu naše raznolike stranke je predanost uključivanju i prilikama”, rekao je predsjednik DNC-a, Tom Perez, za CNN. “Donošenjem ovog amandmana, DNC osigurava da se svaki demokrat osjeća dobrodošlim i prigrljenim zbog onoga što jesu. Ova akcija potvrđuje našu solidarnost s LGBTQ zajednicom i baca izazov vladi, poslodavcima i organizacijama diljem zemlje da učine isto.”

Državne stranke usvojiti će jezik prije Demokratske nacionalne konvencije 2020. godine.

Kada će DNC započeti s pokretanjem rasnih, seksualnih, invalidnih, religijskih, klasnih, itd. kvota?