Papa Franjo kritizirao nacionalne države: ‘Opće dobro je postalo globalno’

Paul Bois

U pokušaju zaustavljanja klimatskih promjena, trgovine ljudima i nuklearne prijetnje, papa Franjo rekao je da bi nacionalne države u nekim aspektima trebale ustupiti mjesto globalizaciji, pozivajući ih da stvore “međuvladine institucije koje upravljaju njihovim zajedničkim interesima”.

“U trenutačnoj situaciji globalizacije ne samo ekonomije, već također i tehnološke i kulturne razmjene, nacionalna država više ne može osigurati opće dobro svog stanovništva”, rekao je papa Franjo Papinskoj akademiji društvenih znanosti, prema Katoličkoj novinskoj agenciji.

Papa je naglasio potrebu za supsidijarnošću koja bi dozvolila nacijama zadržavanje svog suvereniteta, ali je naposljetku priznao da bi međuvladine institucije morale popuniti globalne praznine. “Dok se, prema načelu supsidijarnosti, individualnim nacijama mora dati moć da djeluju koliko god mogu, s druge strane, skupine susjednih nacija — kao što je to već slučaj — mogu ojačati svoju suradnju pripisujući određene funkcije i usluge međuvladinim institucijama koje upravljaju svojim zajedničkim interesima”, rekao je.

Pitanja poput klimatskih primjena i trgovine ljudima samo su dva primjera koje je papa Franjo naveo da prizivaju “nadnacionalno opće dobro”. Papa Franjo se također dotakao pitanja nacionalizma, za koji kaže da je izazvao porast nepovjerenja prema migrantima i zanemaruje “opće dobro”.

“Crkva sa zabrinutošću primjećuje ponovno pojavljivanje, gotovo posvuda u svijetu, agresivnih struja prema strancima, osobito imigrantima, kao i da rastući nacionalizam zanemaruje opće dobro”, rekao je papa Franjo okupljenim profesorima.

Rimski papa pozvao je nacije da prihvate sve imigrante i da reguliraju migrantske tokove s “razboritošću”.

“Zadatak je javnih vlasti da zaštite migrante i reguliraju migrantske tokove s razboritošću, kao i da promiču prijem kako bi se lokalno stanovništvo osposobilo i ohrabrilo da svjesno sudjeluju u procesu integracije migranata koji su dobrodošli”, rekao je. “Način na koji narod prihvaća migrante otkriva njegovu viziju ljudskog dostojanstva i njegovog odnosa s čovječanstvo. Svaka ljudska osoba je član čovječanstva i posjeduje jednako dostojanstvo.”

Ranije ovog tjedna, 51 katoličkih teologa i svećenika izdalo je otvoreno pismo biskupima u kojem ih poziva da opomenu papa Franju zbog izgovaranja hereza i imenovanja ljudi na visoke pozicije koji se otvoreno razmeću crkvenim učenjem.

“Mi poduzimamo ovu mjeru kao posljednje sredstvo odgovora na nagomilanu štetu koju je tijekom posljednjih nekoliko godina riječima i postupcima prouzročio papa Franjo, što je dovelo do jedne od najgorih kriza u povijesti Katoličke crkve”, rekla je skupina u pismu na 20 stranica objavljenom na LifeSiteNews.

U pismu na 11 stranica objavljenom prošle godine, nadbiskup Vigano, bivši vatikanski nuncij u Washingtonu, tvrdio je da je kardinal Theodore McCarrick bio sankcioniran pod papom Benediktom XVI., samo da bi papa Franjo uklonio te sankcije nakon svog uspona 2013. godine. Kardinal McCarrick imao je navodnu povijest seksualnog zlostavljanja muških seminaraca i, prema Viganu, dobio nalog od pape Benedikta da se suzdrži od vođenja mise ili službe propovijedanja.

Papa Franjo još uvijek nije odgovorio na optužbe koje je izrekao Vigano.